Cutting Solutions är idag en av Sveriges största verktygssliperier.

Med 17 maskiner designar, optimerar och tillverkar vi de bästa verktygen på marknaden

aerlikon balzers

En av dessa är Oerlicon Balzer som är vår huvudleverantör för beläggningar. Balzer tar emot och levererar 2 leveranser i veckan. Tillsammans med Balzer så kan vi erbjuda de absolut senaste beläggningarna till era verktyg.

Ett urval av våra beläggningar

AlCrN-baserad beläggning

Framtagen för allmän bearbetning, om inget annat anges så är det denna beläggning som era verktyg kommer beläggas med. Fungerar mycket bra i stål och rostfria material upp till 40 HRC

AlCrN-baserad beläggning

En avancerad beläggning med den senaste HiPims-tekniken. Framtagen för tuff bearbetning i ferritiska material upp till 70HRC. Denna beläggning ger verktygen en mycket stark egglinje, som hjälper till att öka livslängden.

AlCrN-baserad beläggning

Även detta är en HiPims beläggning, framtagen med en låg friktionskoefficient för att motverka lösegg. Fungerar mycket bra vid bearbetning i ”kletiga” material, tex syrafasta rostfria material.

C-baserad beläggning

En mycket tunn beläggning för icke järnmetaller och polymerer. En kolbaserad beläggning som är mycket hård och tack vara sitt tunna skikt behåller de skarpa eggarna på verktygen. Ett mycket bra val vid bearbetning i tex armerade plaster eller kiselhaltiga aluminiumdetaljer.